אולם יסמין 2 - הים

לפרטים נוספים בקר באתר אינטרנט:

http://www.gan-hacongressim.co.il